ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้มีอาการกำเริบมากขึ้น

การแพ้อาหารเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของระดับโรคในผู้ป่วยที่มีหลายเส้นโลหิตตีบแสดงให้เห็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออนไลน์ในวารสารประสาทวิทยาและประสาทจิตเวช ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้มีอาการกำเริบมากขึ้นและมีโอกาสเกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทมากขึ้นในการสแกน MRI ทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมนั้นมีบทบาทในการพัฒนา MS และปัจจัยเสี่ยงที่ทราบ

ได้แก่ ระดับสูงเพศหญิงการสูบบุหรี่ระดับวิตามินดีต่ำการติดเชื้อไวรัส Epstein Barr และโรคอ้วนวัยรุ่น แต่สิ่งที่ปัจจัยเหล่านี้อาจเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาเงื่อนไขยังไม่ชัดเจน แพ้ละอองเกสรไรฝุ่นหญ้าและสัตว์เลี้ยง (สิ่งแวดล้อม); ยาเสพติด และอาหารเช่นผลิตภัณฑ์นมหอยข้าวสาลีและถั่วได้รับการ mooted เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่การวิจัยจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ นักวิจัยประเมินความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างสิ่งแวดล้อมยาและอาหารและ MS flare-ups และหลักฐานของกิจกรรมของโรคในการสแกน MRI (การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก) ในผู้ใหญ่ 1349 ที่มีอาการ